Republic Day Celebration 2019 - 20

Nightout 2019 - 20 ( Pre - Primary )

Nightout 2019 - 20 ( Primary )

Learn - O - Fest 2019 -20

Sports Day 2019 - 20 ( Pre - Primary )

Sports Day 2019 - 20 ( Primary )

LEARN-O-FEST (MATH-O-MANIA) 2020-21

LEARN-O-FEST(LINGO LEAGUE)
2020-21

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
2021-22

RAKSHABANDHAN CELEBRATION
2020-21